منوی اصلی

 

www.shahrvand-newspaper.ir

صاحب امتياز: جمعيت هلال احمر

نشاني: تهران ،  فلکه د‌‌‌‌‌‌‌وم صاد‌‌‌‌‌‌‌قیه
 ابتد‌‌‌‌‌‌‌ای  بزرگراه محمد‌‌‌‌‌‌‌علی جناح
 کوچه شهید‌‌‌‌‌‌‌ طاهریان، شماره 24


کد‌‌‌‌‌‌‌پستی:1483778617


فكس: 44956100


تلفن: 7-44956101


تلفن روابط عمومی:44956109


چاپ: جام جم


توزیع : شرکت دنیای اقتصاد تابان
تلفن: 87762200

امور شهرستان‌ها: 87762201


تلفن سازمان آگهی ها: 2-44956200 

فكس:44956203


میثاق نامه اخلاق حرفه ای روزنامه شهروند را در سایت بخوانید
http://shahrvand-newspaper.ir/Misagh_Name

 

 telegram.me./Shahrvand_Newspaper

 

instagram.com/Shahrvand-Newspaper